2 oktober 2014

"Fotboll för alla"


”Fotboll för alla” är ett begrepp som jag vet många klubbar har som devis för sin verksamhet. Det är bra, det är en värdegrund som är jätteviktig att vi försvarar. Det är en självklarhet att det ska finnas fotbollsverksamhet oavsett skicklighet, ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning och så vidare. Många klubbar jobbar bra med detta.

Järla IF, Stuvsta IF och troligen några få klubbar till har verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning. Hur många klubbar kan skryta med att ha ett sånt ”Dream Team”?

Djurgården, Huddinge IF och några klubbar till anordnar fotboll för ungdomar som av olika anledningar inte vill eller kan spela fotboll organiserat. ”Football Friday” har blivit ett populärt inslag i dessa klubbar.

I Halmstad finns en klubb som bedriver fotbollsverksamhet för riktiga veteraner en gång i veckan. Enligt uppgift är den yngste 60 år, den äldsta 102 år.  
Det finns stockholmsklubbar som försöker eller har försökt med föräldrafotboll, mammafotboll och ledarfotboll i olika utsträckning och med olika framgång.

Det finns idag ”löpgrupper” som samlas och springer. Ibland på upp till 100 personer. Det kan ju inte vara någon omöjlighet för fotbollen heller.
Tänk er en verksamhet där man kan komma ner till en anläggning och spela fotboll en timme med andra fotbollsintresserade. Oavsett klubb, ålder eller kön. Man kanske ska anmäla sig till olika pass, a’ la Friskis och Svettis.

Fotbollen ska vara öppen för alla individer utifrån deras fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
Vi har kommit en lång väg, men visst finns det nya idéer att testa.

AIK är i slutfasen av ett projekt som dom kallar just för ”Fotboll för Alla”. Jag har fått en försmak av material som kan ligga till grund för diskussioner i några av dessa ämnen. Intressant.

Personligen tycker jag att förbundet bör gå med i Pride-paraden nästa år.
För att tydliggöra att fotbollen är och ska alltid vara en idrott som välkomnar alla!

/ Björn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar